Priključna kutija

:: Priključna kutija PK1-OVP3 služi za povezivanje pretplatnika na telekomunikacionu mrežu kao i za prenaponsku i prekostrujnu zaštitu svih uređaja povezanih na strani pretplatnika.

Ona pruža zaštitu od prenapona i prekostruja nastalih usled atmosferskih pražnjenja, elektromagnetne indukcije naponskih kablova i kratkog spoja između telekomunikacione i naponske instalacije.

:: Prenaponska zaštita je realizovana uz pomoć gasnih odvodnika i tiristorskih dioda sa odzivom manjim od jedne nano sekunde. Prekostrujna zaštita je realizovana uz pomoć PTC termistora sa odzivom od nekoliko mili sekundi i potpuno je resetabilna.

Preuzmi PDF »