VIA - višenamenski ispitni adapter


:: VIA - višenamenski ispitni adapter služi za ispitivanje: signala POTS/ISDN servisa, xDSL servisa, superponiranog signala POTS/ISDN + xDSL servisa kao i ispitivanje linije bez signala POTS/ISDN i xDSL servisa.

Preuzmi PDF »

Ispitivanje signala POTS/ISDN servisa

  Redno ispitivanje

• Ispitna viljuška je u rastavnoj letvici, ali spliter nije u adapteru
• Prekidač P je u otvorenom položaju
• Meri se na kontaktima 1&4 ili 2&3 konektora RJ14

  Paralelno ispitivanje

• Ispitna viljuška je u rastavnoj letvici, ali spliter nije u adapteru
• Prekidač P je u zatvorenom položaju
• Meri se na kontaktima 1&4 ili 2&3 konektora RJ14

Ispitivanje signala xDSL servisa

  Redno ispitivanje

• Spliter je u adapteru, ali ispitna viljuška nije u rastavnoj letvici
• Položaj prekidača P nije bitan!
• Meri se na kontaktima 2&3 konektora RJ14

Ispitivanje superponiranog signala POTS/ISDN + xDSL servisa

Redno ispitivanje POTS/ISDN + xDSL

• Spliter je u adapteru, a ispitna viljuška u rastavnoj letvici
• Prekidač P je u otvorenom položaju
• Meri se na kontaktima 2&3 konektora RJ14

Paralelno ispitivanje

• Spliter je u adapteru, a ispitna viljuška u rastavnoj letvici
• Prekidač P je u zatvorenom položaju
• Meri se na kontaktima 2&3 RJ14

Napomena: Moguće je i paralelno ispitivanje signala POTS/ISDN servisa na kontaktima 1&4 konektora RJ14

Ispitivanje linije bez signala POTS/ISDN i xDSL servisa

Redno ispitivanje

• Ispitna viljuška je u rastavnoj letvici, ali spliter nije u adapteru
• Umesto splitera između pristupnih kontakata nalazi se rastavni umetak
• Prekidač P je u zatvorenom položaju
• Meri se na kontaktima 2&3 konektora RJ14

Preuzmi PDF »