Prenaponska i prekostrujna zaštita za računarske mreže i modeme

:: Resetabilno brzo osiguranje za mreže sa RJ45 konektorima.


APM2-RJ45 osigurački blok

:: APM2-RJ45 osigurački blok se sastoji od dva zaštitna modula. Svaki modul ima jedan ulazni i jedan izlazni RJ45 konektor. Linija se priključuje na ulazni RJ45, a oprema na odgovarajući izlazni. Time je oprema zaštićena od prenapona i prekostruja koji se mogu pojaviti sa strane linije.

APM2-RJ45 osigurački blok zadovoljava standard CAT6.

APM2-RJ45 blok je predviđen za ugradnju u standardni 19" 3U rek. U jedan rek može se smestiti do 15 APM2-RJ45 blokova. Ugradnja APM2-RJ45 blokova u 19" 3U rek i povezivanje kablova sa RJ45 konektorima je krajnje jednostavno i brzo.

Preuzmi PDF »


:: Zaštitni uređaj za modem PDM1


PDM1

:: PDM1 je zaštitni uređaj dizajniran za prenaponsku zaštitu na energetskom vodu, kao i za prenaponsku i prekostrujnu zaštitu telekomunikacione linije. On osigurava sve uređaje koji su priključeni na 220 VAC preko EU utičnice, kao i sve telekomunikacione uređaje povezane preko RJ11 konektora.

PDM1 se priključuje samo na uzemljene 220 VAC utičnice, kako bi se obezbedila efikasnost zaštite.

Preuzmi PDF »


Uputstvo za primenu osiguranja

:: Da bi se izvršio pravilan izbor zaštite na razdelniku ili izvodnom ormariću moraju se poštovati određeni principi koji se tiču kvaliteta usluga, troškova i bezbednosti osoblja. Uzroci nastanka opasnih prenapona i prestruja mogu biti sledeći:

- atmosferska pražnjenja (direktni ili bliski udari groma)
- induktivni uticaji prouzrokovani blizinom visokonaponskih postrojenja
- kratak spoj energetskog i telekomunikacionog kabla

Preuzmi PDF »