Prometeus ML1

:: Merni instrument PASSER Prometeus ML1 namenjen je testiranju ispravnosti prenaponskih zaštitnih komponenti i sklopova (GASNIH ODVODNIKA, VARISTORA, DIODA, TOP10-V, TOP10-D ...) na svim vrstama i tipovima razdelnika merenjem statičke karakteristike odnosno jednosmernog napona paljenja VDC.

Preuzmi PDF »Tehničke karakteristike uređaja:

• Testira zaštitne module kapaciteta do 12 parica (12x2 polova), opciono do 20 parica (20x2 polova) ili pojedinačne komponente sa 2 ili 3 pina (kontakta)

• Programsko podešavanje (pomoću menija) i memorisanje parametara testiranja po vlastitom izboru formiranjem do 10 različitih programskih procedura (za 10 različitih zaštitnih konfiguracija).
Parametri podešavanja su:
1. UMIN - minimalni napon uključenja zaštite (2V ... 650V)
2. UMAX - maksimalni napon uključenja zaštite (2V ... 650V)
3. TS - koeficijent porasta napona od 0V do 1000V (standardno Ts=100V/s, Ts=200V/s i Ts=1000V/s)
4. LN - broj polova koji se testiraju u okviru procedure

• Odabir polariteta i tipa testiranja u jednoj od tri opcije (a,b – e, e – a,b ili a – b)

• Automatsko startovanje procedure za testiranje (taster ENTER) • Prikaz svih rezultata i parametara testa na velikom LCD ekranu sa pozadinskim osvetljenjem po završetku merne procedure sa istovremenim uključivanjem indikacije ispravnosti na LED panelu (zelena – ispravno, crvena – neispravno)

• Opcija zvučnog signala u slučaju neispravnosti bilo koje komponente ili konfiguracije

• Za slučaj prekida mernog zaštitnog kola i kada je mereni napon U>650 V prikazuje se napon 0V

• Mrežno napajanje uređaja u opsegu 180-240V, 50 Hz i iz ugradjenog akumulatora koji se automatski puni po priključenju na standardni mrežni napon

• Prosečna potrošnja iz akumulatora je 200mA, dok maksimalna potrošnja pri testiranju linija iznosi 800 mA

Preuzmi PDF »