ADSL2+ ISDN spliteri

ADSL2+ ISDN spliteri bez osiguranja

:: Parični spliteri 1x2 ADSL2+ ISDN predstavljaju kompaktnu verziju električnog kola filterskog tipa namenjenog odvajanju frekventnog opsega ISDN servisa od visokofrekventnog ADSL2+.

Preuzmi PDF »


ADSL2+ ISDN spliteri sa osiguranjem

:: Parični spliteri 1x2 ADSL2+ ISDN OVP predstavljaju kompaktnu verziju električnog kola filterskog tipa namenjenog odvajanju frekventnog opsega ISDN servisa od visokofrekventnog ADSL2+.

Preuzmi PDF »


Katalog xDSL splitera

:: Jednoparični xDSL spliteri su predviđeni za montažu na pristupne kontakte rastavne letvice postojećeg razdelnika. Postoje modeli za rastavne letvice tipa LSA Krone, VS83 i VS92 Reichle De Massari. Prilikom priključenja xDSL servisa zauzima se mesto samo jedne parice, čime se postiže 100 % iskorišćenje kapaciteta postojeće rastavne letvice.

Preuzmi PDF »