Osigurački moduli


Grupno prenaponsko osiguranje TOP

  • TOPx sa gasnim odvodnicima
  • TOPxV sa gasnim odvodnicima i varistorima
  • TOPxD sa gasnim odvodnicima i diodama

Kompleksno prenaponsko i prekostrujno osiguranje COP

  • Grupno kompleksno osiguranje COP10
  • Pojedinačno kompleksno osiguranje COP1
  • Brzo kompleksno osiguranje TPM1-x/L
  • Brzo kompleksno osiguranje TPM1-x/DTR

Osiguranje za računarske mreže (RJ45 konektori)

  • APM2-RJ45 osigurački blok

Katalog osiguračkih modula

:: Zaštita na razdelniku ima ulogu da obezbedi da u telekomunikacione uređaje mogu da prodru samo po njih bezopasni šumovi i prenaponski nivoi. Postoji više tipova osiguračkih modula koji se međusobno razlikuju po elementima iz kojih se sastoje, stepenima zaštite, brzini reagovanja i otpornosti na poremećaje kojima su izloženi.

Preuzmi PDF »