Međunarodni i domaći standardi i preporuke

Proizvodi koje isporučuje PASSER d.o.o. zadovoljavaju međunarodne i domaće preporuke i standarde za odgovarajuću opremu.


ITU-T (International Telecommunication Union) preporuke koje se odnose na osiguranje u telekomunikacijama:

ITU-T K.11 ITU-T K.12 ITU-T K.20 ITU-T K.21

ITU-T (International Telecommunication Union) preporuke koje se odnose na xDSL splitere:

ITU-T G.992.1 ITU-T G.992.3 ITU-T G.992.5 ITU-T G.993.1 ITU-T G.993.2

ETSI (European Telecommunications Standards Institute) standardi koji se odnose na xDSL splitere:

TS 101 952-1-1 TS 101 952-1-2 TS 101 952-1-3 TS 101 952-2-1 TS 101 952-2-2


Kontrola kvaliteta


Svi proizvodi razvijeni u kompaniji PASSER d.o.o. pre početka serijske proizvodnje prolaze detaljna atestna ispitivanja prema važećim međunarodnim i domaćim preporukama i standardima. Pored toga svi proizvodi pre isporuke moraju da prođu propisana serijska ispitivanja. Kao ilustraciju možete pogledati rezultate ispitivanja jednog dela naših proizvoda: