Softverski inženjering

:: Tim softverskih inženjera kompanije PASSER bavi se dizajnom i razvojem Desktop, Web i Mobile softvera i aplikacija u skladu sa zahtevima i potrebama klijenata. Na projektima dizajna i razvoja softvera i aplikacija možemo učestvovati od razrade inicijalnog koncepta pa sve do konačnog testiranja i izrade gotovog proizvoda.

:: Prilikom razvoja, poseban naglasak stavljamo na kvalitet i arhitekturu samog softvera kako bi naša rešenja bila jednostavna, efikasna i lako održiva. Praćenjem razvoja tehnologije i konstantnim ulaganjem u znanje osiguravamo našim klijentima da će biti u koraku sa mogućnostima tehnologije i osiguravamo im komparativnu prednost i efikasnost sa ciljem uštede.

Najčešće koristimo sledeća razvojna okruženja i programske jezike:

• Eclipse
• Qt
• MS Visual Studio
• Java
• C++
• C#
• PHP
• JavaScript/HTML

:: Pored toga, bavimo se i međusobnim povezivanjem posebno razvijenih ili nestandardnih (Desktop, Web ili Mobile) aplikacija i integrisanjem istih u okruženje firme ili preduzeća.
Takođe, pružamo pomoć klijentima pri podešavanju i korišćenju nestandardnih aplikacija, kako bi se što efikasnije prilagodili promenama u internom ili eksternom okruženju preduzeća.

:: Svojim klijentima pružamo sve vidove tehničke podrške, odnosno vršimo redovno održavanje i proveru sistema, instaliranog softvera i aplikacija kao i eventualne popravke.

:: Jedna od delatnosti naše kompanije je izrada projekata globalnih i lokalnih računarskih mreža kao i izvođenje svih potrebnih radova i merenja u cilju realizacije tih projekata. Osnovne celine projekta računarske mreže su tehnički opis, uslovi i mere zaštite, predmer pasivne i aktivne opreme i potrebnih radova za realizaciju lokalne mreže, kao i kompletna grafička dokumentacija.

Ukoliko Vaša kompanija već ima računarsku mrežu i potrebna su joj odgovarajuća unapređenja ili Vam je neophodno održavanje servera i klijentskih računara, PASSER Vam može pružiti kompletnu uslugu održavanja.

:: PASSER se bavi izradom web stranica, počevši od dizajna odnosno izgleda same stranice preko programiranja stranice po W3C standardu pa sve do prilogađenja stranice za web pretraživače.
Izrada internet stranice može biti jednostavan proces ukoliko ih izrađuju profesionalne i stručne osobe. Naši inženjeri i dizajneri imaju vrhunsko znanje u oblasti internet programiranja, tako da će Vašu web stranicu učiniti jedinstvenom, a opet pristupačnom u svakom smislu.

Na Vama je samo da od mnoštva opcija odaberete ono što je za Vas najbolje, a nama prepustite sve ostale detalje. Izradu web stranica radimo po prinpcipu "ključ u ruke", što znači da Vam na jednom mestu možemo ponuditi potpunu i kompletnu uslugu.